ПРАВА НА GDPR ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Бихме искали да сме сигурни, че сте напълно наясно с всичките си права за защита на данните. Всеки потребител има право на следното:

Правото на достъп - Имате право да поискате копия на личните си данни. Може да ви начислим малка такса за тази услуга.

Правото на коригиране - Имате право да поискате да коригираме всяка информация, която смятате за неточна. Също така имате право да поискате да попълним информацията, която смятате за непълна.

Правото на изтриване - имате право да поискате да изтрием личните ви данни при определени условия.

Правото на ограничаване на обработката - Вие имате право да поискате да ограничим обработването на вашите лични данни при определени условия.

Правото на възражение срещу обработване - Вие имате право да възразите срещу обработването на вашите лични данни при определени условия.

Правото на преносимост на данните - Вие имате право да поискате да прехвърлим събраните от нас данни на друга организация или директно на вас, при определени условия. Ако направите заявка, имаме един месец да ви отговорим. Ако искате да упражните някое от тези права, моля свържете се с нас. Информация за деца Друга част от нашия приоритет е добавянето на защита за деца, докато използват интернет. Ние насърчаваме родителите и настойниците да наблюдават, участват и / или наблюдават и насочват своята онлайн дейност. "Билкови тинктури" не събира съзнателно каквато и да е лична информация от деца под 13-годишна възраст.

Ако смятате, че вашето дете е предоставило такъв вид информация на нашия уебсайт, настоятелно ви препоръчваме незабавно да се свържете с нас и ние ще направим всичко възможно веднага да премахнем цялата такава информация от нашите записи.